HOME > 사업분야 > 건축공사업

 
마곡 상업 용지 B8-5블럭 신축공사
  •  2014.08~2016.06
  •  근린생활시설
  •  21,261백만원
  •  공동도급
 
 
 
    

상호 : (주)믿음종합건설 | 주소 : 경기도 시흥시 마유로226, C동 12층 1209동(정왕동) | Tel : 031)317-8941 | Fax : 031)317-8915 | E-mail : gaha2300@hanmail.net

Copyright © (주)믿음종합건설. All Rights Reservesd.