HOME > 사업분야 > 건축공사업

 
공항동 오피스텔 신축공사
  •  2010.06~2011.09
  •  오피스텔
  •  10,208백만원
 
 
`
    

상호 : (주)믿음종합건설 | 주소 : 경기도 시흥시 마유로226, C동 12층 1209동(정왕동) | Tel : 031)317-8941 | Fax : 031)317-8915 | E-mail : gaha2300@hanmail.net

Copyright © (주)믿음종합건설. All Rights Reservesd.